Thuis zitten is geen optie!
De regionale samenwerkingsovereenkomst voorkomen voortijdig schoolverlaters (vsv) en kwetsbare jongeren 2017-2021 is ondertekend.. Alle jongeren in een kwetsbare positie in de regio in 2021 een passende plek op de arbeidsmarkt, een stageplaats of in een traject richting werk, of een terugkeer naar onderwijs; daar gaan we voor in de regio. Ook Ronduit - Spinaker draagt bij aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers in 2020. Thuis zitten is geen optie!