Ronduit en ISOB sluiten 5 jaar contract met Konica Minolta voor printers/copiers.
Op donderdag 7 september hebben ISOB en Ronduit een nieuwe meerjaren overeenkomst getekend met Konica Minolta voor de inzet van print- en kopieerapparaten binnen alle vestigingen van beide besturen.
Door te werken vanuit een Shared Services gedachte op ICT gebied is het aanbestedingstraject samen doorlopen waardoor de kosten lager konden worden gehouden en door de omvang van de order ook de jaarlijkse kostprijs goed uit onderhandeld kon worden.
Met de nieuwe overeenkomst zijn alle scholen voor de komende vijf jaar weer verzekerd van goede print- en kopieerfaciliteiten.