Uitwisselingsproject Estland
Achttien collega’s uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland namen in november deel aan een uitwisseling naar Estland. Het doel van de uitwisseling is om te leren hoe de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs te vergroten. 

De collega’s bezochten een variëteit aan organisaties, waaronder scholen, dagbestedingsplekken, werkbegeleidingscentra, (mobiele) jeugdhulporganisaties en re-integratieplekken. De deelnemende collega’s ontwikkelen concrete plannen om de kansen van jongeren in de verschillende landen te vergroten. ‘Het bezoek bevestigt dat we op de goede weg zijn en geeft energie om hiermee verder te gaan’.
 
Aftrap van het uitwisselingsproject was een bezoek aan diverse organisaties in Noord-Holland in mei 2017. Hieraan namen o.a. collega’s van het Werk!, de Viaan, Clusius College, Alkcare zorgcentrum en organisaties in West-Friesland en de kop van Noord-Holland deel.  ‘Het is inspirerend om te zien hoe goed jullie samenwerken om mogelijkheden voor jongeren te creëren. De Nederlandse jongeren zijn trots op wat ze doen. Ik zie ze stralen.’, aldus één van de buitenlandse collega’s.
 
Het uitwisselingsproject ‘Effect’ loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Deelnemers aan het project zijn collega’s van diverse scholen en samenwerkingsverbanden in Noord-Holland, Duitsland en Estland. Het project is mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Subsidiefonds (ESF) in het kader van transnationale samenwerking.
 
Op deze link kunt u het verslag bekijken.
 
PowerPoint uitwisseling Effect Estland november 2017