Nieuwsbericht voortgang ontwikkeling schoolvoorziening Vroonermeer
Bericht over de voortgang van de ontwikkeling van voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang in Vroonermeer Noord.
 
 
In de afgelopen maanden is door de gemeente Alkmaar een start gemaakt om samen met schoolbestuur SAKS, openbaar schoolbestuur Ronduit en kinderopvangorganisatie SKOA een nieuw onderwijsgebouw te ontwikkelen. In dit gebouw zullen het bestaande IKC De Lispeltuut van SAKS uit Vroonermeer Zuid, de nieuw gestarte openbare Vroonermeerschool van Ronduit en de peuter- en kinderopvang van SKOA onder één dak gehuisvest worden. Het wordt een nieuwe voorziening voor kinderen van 0 t/m 13 jaar voor heel Vroonermeer.
 
Er wordt nu een gezamenlijk programma van eisen opgesteld en een nadere stedenbouwkundige verkenning van de locatie uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het verkeer, het geluid en de veilige bereikbaarheid voor alle gebruikers en bezoekers.
In het eerste kwartaal van 2018 moeten we zo ver zijn dat een architect gekozen kan worden en het ontwerpproces van start gaat. De bouw start in 2019 en het gebouw wordt in het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen.